Specjalistyczna Praktyka Lekarska Danuta Mielczarek, gastroenterolog, specjalista chorób wewnętrznych
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Danuta Mielczarek, gastroenterolog, specjalista chorób wewnętrznych      
 
Rysunek 2.2    

Zasady HON Code for Conduct dla serwisów medycznych i zdrowotnych:

Strzałka 1. Kompetencja.

Wszelkie porady medyczne/zdrowotne zamieszczane w tym serwisie mogą pochodzić wyłącznie od osób z wykształceniem i uprawnieniami/kwalifikacjami medycznymi, z wyjątkiem porad określonych wyraźnie, jako pochodzące od osoby bądź instytucji bez uprawnień/kwalifikacji medycznych.

Strzałka 2. Komplementarność.

Informacje zamieszczane w tym serwisie mają uzupełniać, a nie zastępować kontakty pomiędzy pacjentem/osobą korzystającą z serwisu, a jego/jej dotychczasowym lekarzem.

Strzałka 3. Polityka prywatności.

Każdy medyczno-zdrowotny serwis sieciowy musi chronić poufność danych, dotyczących poszczególnych pacjentów i osób z niego korzystających, w tym, ich danych osobowych. Właściciele serwisu zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących tajemnicy lekarskiej obowiązujących w kraju, w którym znajduje się ten serwis sieciowy. Zasady poufności dotyczą także lustrzanych kopii (mirrorów) serwisu.

Strzałka 4. Źródło i data ukazania się informacji

Tam, gdzie to jest uzasadnione, informacje zawarte w serwisie muszą zawierać odnośniki do danych źródłowych, zaś tam, gdzie będzie możliwe, zamieszczone powinny być łącza do odpowiednich stron WWW. W widocznym miejscu należy również zamieścić datę ostatniej aktualizacji strony zawierającej tekst medyczny (np. u dołu strony).

Strzałka 5. Uzasadnienie i prezentacja dowodów.

Ewentualne korzyści ze stosowania/skuteczności określonej terapii, produktu lub usługi poparte muszą być właściwymi i wiarygodnymi dowodami, przedstawionymi w sposób określony w Zasadzie nr 4.

Strzałka 6. Jawność autorów i przejrzystość informacji.

Autorzy tego serwisu sieciowego mają obowiązek dbać, aby zawarte informacje były zrozumiałe oraz żeby zamieszczane były adresy kontaktowe dla osób, które poszukują dalszych informacji lub pomocy. W widocznych miejscach właściciel serwisu powinien zamieścić swój adres elektroniczny.

Strzałka 7. Jawność finansowania.

Dane sponsorów tego serwisu sieciowego powinny być ujawnione na stronie. Będą to m.in. dane komercyjnych i niekomercyjnych jednostek, które dostarczyły funduszy, usług lub materiałów dla potrzeb tego serwisu.

Strzałka 8. Polityka reklamowa i oznakowanie reklam.

Jeżeli źródłem finansowania jest reklama, należy wyraźnie zaznaczyć to w opisie serwisu. Na stronie Web powinien być zamieszczony krótki opis polityki reklamowej serwisu. Reklamy i inne materiały promocyjne prezentowane w serwisie muszą być w taki sposób i w takim kontekście, aby ułatwić odróżnianie ich od oryginalnych materiałów opracowanych przez instytucję prowadzącą serwis.

Ostatnia aktualizacja: 1.01.2019.

   
    Rysunek 5.2